Post Truth

Post Truth

A cemetery salesman is slandered by rumors and his cemetery is facing demolition.

Genre: Comedy

Actor: Dong Chengpeng , Li Xueqin , Yin Zheng , Wang Xun , Ma Li , Bai Yu , Wang Shengdi , Victoria Song , Jia Bing , Yang Di

Director: Chengpeng Dong

Country: China

Type:

Duration: 112 min

Release: 2023

IMDb: N/A/10

You May Also Like