Ip Man: The Awakening

Ip Man: The Awakening

Adventures of a young Master Ip in Hong Kong

Genre: Action , Adventure , Drama

Actor: Tse Miu , Chen Guanying , Sergio De Ieso , Hou Tongjiang , Gu Lei

Director: Li Xi JieZhang Zhu Lin

Country: China

Type:

Duration: 80 min

Release: 2022

IMDb: 4.6/10

You May Also Like